son dakika

 TOPLANTI YÜRÜYÜŞ VE GÖSTERİLERDE UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Mayıs 21, 2020 | by kanal56
 TOPLANTI YÜRÜYÜŞ VE GÖSTERİLERDE UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Güncel
0

Siirt’te toplantı gösteri ve yürüyüşler yeni karar alındı.Valilikten yapılan açıklamada  mülki idare amirlerinin uygun gördükleri dışındakiler bir ay süre ile yapılamayacak..

Valilikten yapqılan açıklamada Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19) salgını tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturduğu belirtilerek şöyle denildi” Salgının ülkemizde yayılmasının önüne geçmek amacıyla gereken tedbirler ilgili resmi kurumlarca ivedi bir şekilde alınmaktadır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulunun mezkûr hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiye kararları almıştır.

Siirt Merkez, Kurtalan ve Baykan İlçelerine İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkan Vekili ataması yapılması sebebiyle, marjinal gruplar tarafından yapılan atamalara yönelik olarak çeşitli eylem ve etkinlikler geliştirilebileceği, bu eylem ve etkinliklerin terör tandanslı gruplar tarafından provoke edilerek toplumun bir kesimini diğer bir kesimine hedef göstererek sansasyonel eylemlere dönüştürebileceği, meydana gelmesi muhtemel eylem ve etkinliklerin sosyal mesafe kuralını ihlale sebep olabileceği ve pandeminin yayılmasına sebep olabileceği değerlendirilmektedir.

İlimizde milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, olası yağma ve infial yaratabilecek olayların önüne geçilebilmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla Mülki Amirliklerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddenin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddelerine istinaden Siirt İl sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dâhil) 25.05.2020-23.06.2020 tarihleri arasında (30) gün süre ile YASAKLANMASINI,

Gerçekleştirilmesi muhtemel izinli ve izinsiz her türlü toplantı ve etkinliğin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi (c) bendine istinaden huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesini ve teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve video kayıt makineleri gibi araçlarla kayıt altına alınacaktır.”

Paylaş

Comments are closed.